Kommissionen presenterar förslag om CSRD – sänker ambitionsnivån

Hållbarhetsredovisning EU-kommissionen har presenterat sitt första utkast på de kommande standarderna för hållbarhetsredovisning enligt CSRD. I förslaget framgår det att kommissionen backar i ambitionsnivå.

Kommissionen presenterar förslag om CSRD – sänker ambitionsnivån
Nu har EU-kommissionen presenterat sitt första utkast på innehållet i CSRD-direktivet. Foto: Adobe Stock.

EU:s kommande lagstiftning om obligatorisk hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainibility Reporting Directive, CSRD, närmar sig med stormsteg. Direktivet, alltså huvudlagstiftningen, har fått grönt ljus av Europaparlamentet. Det som är kvar är de standarder som kommer spela roll för hur företag ska implementera kraven, även kallade European Sustainability Reporting Standards, ESRS.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I slutet av förra året presenterade EU:s expertgrupp Efrag sina slutgiltiga förslag på innehållet och nu har även EU-kommissionen tagit ställning. På fredagen presenterade kommissionen sitt första utkast som nu är öppet för offentligt samråd fram till den 7 juli.

På flera punkter är kommissionens utkast i linje med Efrags rekommendationer och i en kommentar på sin hemsida skriver expertgruppen att de ”välkomnar denna nya etapp”

En viktig del i expertgruppens rekommendationer är principen om dubbel väsentlighetsanalys, vilket innebär att bolag ska analysera och rapportera hur deras verksamhet påverkar människor och miljön, samt det omvända; hur de sociala hållbarhetsfrågorna och miljön påverkar bolaget. Denna princip stödjer kommissionen i sitt utkast.

Kommissionen minskar regelbördan

Samtidigt öppnar kommissionen upp för flexibilitet. Bland annat vill kommissionen minska regelbördan och öka frivilligheten för vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga, så som klimat och egen arbetskraft.

Att kommissionen backar i ambitionsnivå kritiseras av The European Sustainable Investment Forum, Eurosif, som menar att det riskerar att undergräva effektiviteten i CSRD samt minska möjligheten för investerare att jämföra företag och göra välgrundade investeringsbeslut.

– Det är beklagligt att detta utkast till delegerad akt bortser från den balanserade överenskommelse som finns inom EFRAG-strukturerna mellan en representativ panel av expertintressenter och efter en lång vederbörlig process, säger Aleksandra Palinska, Eurosifs verkställande direktör, i en kommentar.

Eurosif uppmanar därför kommissionen att ompröva sitt förslag och följa de slutgiltiga rekommendationerna som Efrag lade fram förra året.

Sandra Atler, som sitter med i Efrag, är också kritisk till kommissionens förslag. Nedan utvecklar hon sitt resonemang för Miljö & Utveckling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.