Kommissionen kräver krafttag för biologisk mångfalld

EU måste värna mer om att behålla den biologiska mångfalden. På grund av bland annat miljöförstöring, jakt och urbanisering försvinner idag arter i en skrämmande snabb takt, både i och utanför Europa. Kommissionen menar att insatserna i EU går på tok för långsamt och att mycket mer måste göras för att bromsa utvecklingen före 2010 skriver nyhetsbrevet EU-direkt. Dessutom, måste utsläppen av koldioxid minska ytterligare genom hårdare bestämmelser,och det behövs mer forskning för att öka vår förståelse för processerna bakom biologisk utarmning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.