Kommentar: Hasslers förslag lämnade – det händer nu

Klimatmålsförslagen Regeringen har nu tagit emot 46 förslag till ny klimatpolitik från professor John Hassler. Men vad händer nu? Mattias Goldmann går igenom vad som sannolikt är att vänta.

Kommentar: Hasslers förslag lämnade – det händer nu
Foto på Joh Hassler och Romina Pourmokhtari: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Regeringen har tagit emot professor John Hasslers utredning om översyn av Sveriges klimatmål. Nu väntar en process som ungefär bör se ut följande:

  1. Regeringen lyssnar in omvärldens signaler, utifrån Regeringsförklaringens skrivning att ”Sverige ska föra en ambitiös och effektiv klimatpolitik för att nå klimatmålen. Det svenska näringslivet ska ges förutsättningar att vara ledande i den gröna omställningen.” Detta är grunden till att vi betonar att Hasslers förslag ska ses som en förändring av målen, vilket klimatministern inte vill genomföra.
  2. Klimatpolitiska handlingsplanen presenteras av klimatministern i november-december. Delar av Hasslers förslag finns förmodligen med, men eftersom det bara är en skrivelse (och inte en proposition) så kan inga skarpa beslut fattas här.
  3. Regeringen tillsätter under våren utredningar kring de delar de vill gå vidare med, t.ex. ändrad fordonsbeskattning och hur reduktionsplikten ska utformas efter 2027. Eftersom Hasslers förslag varken är kostnads- eller klimatberäknade, är det inte möjligt att använda dem som beslutsunderlag.
  4. Miljömålsberedningen där alla partier medverkar får i uppdrag att fortsätta samordningen av Sveriges och EU:s mål, inklusive eventuellt en översyn av 2030-målet.
  5. Utredningarnas förslag remissbehandlas, troligen våren 2025.
  6. Regeringen formulerar sina förslag, som skickas till lagrådet och därefter till riksdagen för beslut.
  7. 1 januari 2026 kan de förslag som går igenom hela denna process träda i kraft som svensk lag. Det är dock då så nära riksdagsvalet senare samma år att riksdag och regering kan välja att skjuta på ikraftträdandet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.