Kommande EU-lagen: ”Fullt möjligt att ta ansvar för hela värdekedjan”

Mänskliga rättigheter I en ny rapport studeras möjligheten för företag att ansvar för produkternas användning hos slutkunder, så kallad ”downstream due diligence”. Slutsatsen är att sådana analyser är fullt möjliga. Nu vill rapportförfattarna att nedströms-analyser blir ett krav i EU:s kommande due diligence-lagstiftning.

Kommande EU-lagen: ”Fullt möjligt att ta ansvar för hela värdekedjan”
Foto: Adobe Stock

Företag i högriskbranscher kan förhindra negativ påverkan på mänskliga rättigheter genom att genomföra en så kallad ”downstream due dilligegence”. Därför är det viktigt att den nya EU-lagen om företags due diligence täcker hela värdekedjan och inte bara uppströms i leverantörsleden. Det konstateras i en ny rapport som organisationen Swedwatch tagit fram tillsammans med de fyra civilsamhällsorganisationerna European Coalition of Corporate Justice, OECD Watch, Centre for Research on Multinational Corporations och European Center for Constitutional and Human Rights.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Att göra en ”downstream due diligence” innebär att ett företag analyserar risker nedströms i värdekedjan, det vill säga hur deras produkter kan komma att användas. Den EU-lagstiftning kring företags due diligence som nu arbetas fram lägger i dag stort fokus på företags leverantörskedjor uppströms. Rapportförfattarna menar att företags ansvar omfattar hela värdekedjan och att detta i dag till exempel är tydligt i internationella standarder och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Följer FN:s riktlinjer

I rapporten tas fem fallstudier upp där rapportförfattarna beskriver hur företagen har agerat samt hur företagen borde ha agerat om de hade följt OECD:s och FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter.

I de fallstudier som gjorts nämns bland annat Volvo CE vars maskiner använts vid brytning av ädelsten som orsakat människorättskränkningar och miljöförstöring i Myanmar. Andra företag och fall i rapporten som tas upp är italienska RWM som tillverkat och exporterat militär utrustning till Jemen, danska Danfoss som levererat värmeväxlare till den ryska Svarta havs-flottan samt schweiziska Syngenta vars affärer gjort att människor i Indien exponerats mot farliga bekämpningsmedel.

– Baserad på vår analys ser vi ingen anledning till att det inte skulle vara möjligt för företag att göra en due diligence av hela värdekedjan, eller varför företag skulle slippa att göra det. Tvärtom har det visat sig vara praktiskt möjligt att genomföra, vilket i sin tur spelar en avgörande roll för rättighetsinnehavare vars mänskliga rättigheter riskerar att påverkas, säger Charlotte Junghus, researcher vid Swedwatch och medförfattare till rapporten, i en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.