Kollektivtrafiken skärper miljökraven

Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF, rekommenderar läns- och lokaltrafikbolagen att ställa hårdare miljökrav när de upphandlar trafik. I SLTFs nya miljöprogram är målet att minst 40 procent av kollektivtrafiken med buss ska köras på förnybara bränslen år 2012 – målet för år 2020 är 90 procent. Dessutom har SLTF målsättningen att kollektivtrafikresandet ska öka med 30 procent till år 2020 och därigenom minska antalet biltransporter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste