Kollektivtrafik i Stockholm minskar

Andelen resor med kollektivtrafik i Stockholm minskar. Det visar en rapport från Miljöpartiet som tror att spårbilar kan vända trenden.

68 procent av alla personkilometrar i Stockholms län görs idag med bil och 28 procent med kollektivtrafik. Men Miljöpartiet tror inte att de kollektivtrafiksatsningar som idag finns med i länsplanen kommer att lyckas vända den nedåtgående trenden, utan att andelen kommer att fortsätta minska. Istället pekar de på spårbilar som det bästa alternativet.

– För att på allvar konkurrera med bilen måste kollektivtrafiken välkomna ny teknik. Rapporten som vi nu lägger fram visar att mer än hälften av stockholmarnas resor är korta och lokala och att bara 11 procent av dem görs med kollektivtrafik, här skulle spårbilar kunna lösa problemen vi ser i dag, säger Yvonne Blombäck (MP) ledamot i SL:s styrelse och aktiv i nätverket KOMPASS (Kommuner som prövar att satsa på spårbilar).

Stockholms kommuner intresserade

Miljöpartiets rapport visar att dagens kollektivtrafik gynnar långa resor med pendeltåg och tunnelbana men att det är det lokala resandet som ökar och innebär mer bilkörning.

Idag är sex av Stockholms kommuner intresserade av spårbilar och om tekniken visar sig fungera som väntat vill Miljöpartiet i framtiden bygga en landstingsdriven språbilsring i Stockholms län som binder samman kranskommunerna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.