Kolkraftverk utan koldioxid

Vattenfall har beslutat sig för att bygga en pilotanläggning för ett koldioxidfritt kolkraftverk. Anläggningen byggs i anslutning till det tyska kolkraftverket Schwarze Pumpe söder om Berlin.

Den teknik som kommer att användas, koldioxidavskiljning med oxyfuelteknik, innebär att brunkol förbränns i ren syrgas och recirkulerad koldioxid. Den koldioxid som då bildas vid förbränningen kan avskiljas i så ren form att den kan omhändertas för att i ett senare skede permanent lagras i berggrunden. Därmed kan koldioxid hindras att komma ut i atmosfären.

Pilotanläggningen, med en bränsleeffekt på 30 MW, ingår i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla och kommersialisera den nya tekniken. Det kommer att ta tre år att bygga pilotanläggningen, som enligt planerna ska tas i drift 2008.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.