Kolfilter skyddar mot isocyanater

Kolfilter skyddar mot isocyanater

Nya forskningsrön visar att helmasker med kolfilter ger effektivt skydd de allergi- och astmaframkallande ämnena isocyanater. Isocyanater används vid tillverkning av polyuretanplaster som är mycket vanligt inom många branscher. Trots det är kunskapen om dem dålig. Det enda skydd som hittills kunnat rekommenderas har varit tryckluftsmask vilken oftast hindrar den personliga rörligheten i arbetet.

Nyligen har Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, visat att helmasker med kolfilter är ett fullgott skydd. Därmed kan hälsorisker undvikas med enklare och effektivare personlig skyddsutrustning. På senare tid har också en typ av isocyanater upptäckts. Kolfilter skyddar även mot den nyupptäckta formen av isocyanater som frigörs vid till exempel vanligt sliparbete.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.