Koldioxidhalten ökar snabbare än väntat

Mängden av växthusgasen koldioxid i atmosfären ökar i snabbare takt än vad tidigare mätningar visat. Det anser en grupp forskare från The Global Carbon Project, enligt Sveriges Radios ekoredaktion. Halten av koldioxid i atmosfären är idag ungefär 380 ppm, eller 0,038 procent i atmosfären. Under 1980- och 1990-talet ökade halten med ungefär 1,5 ppm per år. Enligt den nya rapporten är ökningstakten drygt 1,9 ppm om året.

Erland Källén, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, anser att rapporten understryker risken för allvarliga klimatförändringar.

– Det ligger i linje med vad vi har sett tidigare, men det pekar ju också på att koldioxidhalterna fortsätter att öka, vi ser inte någon som helst tendens till avmattning och det innebär att den globala uppvärmningen fortsätter, säger han till Dagens Eko.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste