Koldioxiddrivna kylaggregat utvärderas

280 000 ton mindre koldioxid till atmosfären per år, på grund av en minskad dieselförbrukning med 100 000 kubikmeter. Det blir följden om de dieseldrivna kylaggregat som används på lastbilar idag kan bytas ut mot miljöanpassade motsvarigheter. Utprovning görs nu på 18 lastbilar i landet.

Det är ett konsortium med Arla foods, Coldsped, Ica och Milko samt ett antal åkerier som nu provar ut 18 miljöanpassade kylaggregat på sina lastbilar för kylda och frysta varor. Aggregaten drivs med flytande koldioxid som får passera en värmeväxlare och därvid förgasas. Vid övergången till gas övergår mycket energi till andra sidan av värmeväxlaren och vätskan där kyls ned.

En livscykelanalys som gjorts vid Chalmers visar att koldioxiddrivna kylaggregat är överlägsna traditionella dieseldrivna ur miljösynpunkt. Det är framför allt koldioxidutsläppen som minskar – med 30 gånger. Även utsläppen av ozon är betydligt mindre med koldioxiddrivna aggregat.

Men den största fördelen för lastbilschauffören är att bullret i lastbilen minskar när det bullrande dieselaggregatet försvinner. Bullret från ett koldioxiddrivet aggregat kan till och med kan vara lägre än det från ett kontorslandskap.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.