Ny forskning: Koldioxid kan lagras i betong

Byggbranschen Forskare vid University of California kan använda koldioxid för att tillverka ett byggmaterial som liknar betong. Hållfastheten uppfyller industristandard och kan användas för byggnader och infrastruktur.

Ny forskning: Koldioxid kan lagras i betong
Dave Kebo

Koldioxid är råvara till ett byggmaterial som kan ersätta betong i byggnader, för broar med mera. Det påstår forskare från University of California i Los Angeles, UCLA.

Koldioxiden kan fångas in från energiverk, cementtillverkare med flera. Den mineraliseras och kombineras sedan med ett material av kalciumhydroxid, släckt kalk, för att forma det som enligt forskarna vid UCLA är ett hållfast byggmaterial.

– Vi har mätt tryckhållfastheten för materialet och kommit fram till att den är likvärdig eller bättre än för konventionell betong. Våra siffror visar att materialet kan uppfylla kriterierna enligt industristandard för materialet, säger doktoranden Gabriel Falzone vid universitetets avdelning för väg- och vattenbyggnad och miljö.

Konkurrenskraftigt material

Han menar att kostnaden också går att jämföra med vanligt byggmaterial, enligt preliminära uppskattningar.

– Kostnaden kan till och med bli lägre än för vanlig betong på marknader med koldioxidskatt eller andra avgifter, säger Gabriel Falzone.

Kan förändra byggbranschen

Det övergripande målet för projektet är att förändra byggbranschen och minska dess miljöpåverkan.

– Det ger enorma möjligheter att samla in koldioxidutsläpp från andra industrier, säger Gabriel Falzone.

Nu vill forskarna testa materialet mer grundligt, i laboratorieskala. Om 18 månader hoppas de ha fått en ännu bättre uppfattning om vad materialet kan klara. Under följande fem till sju år räknar de med att materialet kan vara på väg att bli en kommersiell produkt.

Läs mer: Snälla – ge mig en standard

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.