Kodynga orsakar klimatuppvärmning

Eldning av ved och kodynga bidrar till lika stor klimatuppvärmning som koldioxid. Smutsbrun smog väller in över Indien och omkringläggande länder under vinterns torrperiod och nu har man hittat den största utsläppskällorn; hushållens matlagning och jordbrukets svedjebruk.

Det är forskare vid Stockholms universitet och Indien som utvecklat en ny metod för att mäta sotkällorna i de luftburna sotpartiklarna. Deras resultat visar att två tredjedelar av sotet i de bruna molnen härstammar från förbränning av färsk biomassa och endast en tredjedel från förbränning av fossila bränslen.

Forskaren Örjan Gustafsson som leder studien, säger att resultatet visar att det inte endast är utsläpp från vägtrafik och kolkraftverk som måste begränsas, utan behov av fattigdomsbekämpning och spridandet av grön teknologi anpassad efter indiska förhållanden som kan begränsa utsläppen.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.