Kniviga miljöproblem ger goda lärdomar

Trots att klimatfrågan är ett av de största miljöhoten som människan stått inför verkar det omöjligt att hitta en politisk lösning. Men vi kan dra lärdomar av hur tidigare svårlösta miljöproblem har hanterats och åtgärdats.

– Vissa svårlösta miljöproblem har faktiskt visat sig möjliga att åtgärda. Luftföroreningar är ett exempel på ett gränsöverskridande miljöproblem där politik och vetenskap verkligen lyckades utveckla och genomföra åtgärder för att få ner utsläppen, säger Rolf Lidskog, professor i sociologi vid Örebro universitet.

I en nyutkommen bok diskuterar Rolf Lidskog och 21 andra miljöforskare från hela världen samspelet mellan vetenskap och politik i internationella förhandlingar om miljöfrågor.

Går att hitta lösningar

En viktig utgångspunkt för boken är att man kan lära mycket från andra miljöproblem, och långväga luftföroreningar är ett positivt exempel som därför analyseras i detalj i boken. För fyrtio år sedan kom starka larmrapporter om försurade utsläpp som drabbade såväl sjöar som skogar i norra Europa. Samtidigt fanns det starka krafter på kontinenten, inte minst kolindustrin och länder som var beroende av denna industri, som förnekade att det var ett problem och var kritiska till internationella avtal.

– Men det vände väldigt snabbt. Internationella avtal skapades och allt högre krav ställdes på länder att minska sina utsläpp. Krav som länderna faktiskt har uppfyllt.

Flera av forskarna i boken tar upp detta och förklarar varför ett miljöproblem som till en början verkade så svårt att hantera ändå kunde regleras och åtgärdas.

Aktiva medborgare

En annan fråga som diskuteras i boken är medborgarnas roll. Det kan handla om att medborgare måste skapa tryck på politiker och industri för att något ska hända, medan det i andra fall är viktigt att motivera medborgarna att arbeta för en hållbar utveckling.

– Ytterst sett handlar ju miljöfrågan, som andra politiska frågor, om vilket samhälle vi vill skapa. Ett alltmer globaliserat samhälle, komplicerad vetenskap och gränsöverskridande miljöproblem innebär att nya och omfattande krav ställs på politiken, och det krävs aktiva och engagerade medborgare för att samhället ska kunna hantera dagens miljöutmaningar.

Rolf Lidskog är tillsammans med kollegan Göran Sundqvist, professor vid Universitetet i Oslo, redaktör för boken Governing the Air. The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction, utgiven på MIT Press.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.