EU-parlamentet: Ja till grönare flygbränsle

Klimat Nu har EU-parlamentet enats om strängare krav på hållbart flygbränsle. Det innebär att minst 70 procent av allt flygbränsle måste vara fossilfritt till 2050, vilket väntas pressa upp priserna på flygbiljetter.

EU-parlamentet: Ja till grönare flygbränsle
EU har enats om strängare krav på hållbart flygbränsle. Foto: Adobe Stock.

På onsdagen antog EU-parlamentet, med 518 röster för, 97 emot och 8 nedlagda röster, lagstiftningen ReFuelEU Avion. Det innebär att minst två procent av allt flygbränsle måste vara fossilfritt och hållbart till 2050, en siffra som successivt ska öka till 70 procent år 2050.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Enligt kommissionens beräkningar innebär den nya lagen att flygbolagens bränslekostnader kommer att öka med omkring 20 miljarder euro till 2050, vilket i sin tur väntas leda till att priserna på flygbiljetter kommer att pressas upp med omkring 8 procent. Detta kommer enligt uppskattningar att leda till 60 procent minskade utsläpp inom transportsektorn till 2050.

”Det kommer att flytta trafik till järnvägen”

Jakop Dalunde, Miljöpartiets EU-parlamentariker i transportutskottet, välkomnar beskedet.

– Ska vi få ner våra utsläpp måste flygandet både minska kraftigt och bli fossilfritt. Det är bra att vi nu får på plats en reduktionsplikt för flyget. Alternativa bränslen är dyrare än vanligt flygfotogen, därför kommer flyget nu att bli dyrare. Det kommer att flytta trafik till järnvägen, och därmed minska utsläppen, säger säger Jakop Dalunde i en kommentar.

Lagen fastställer också vilka bränslen som ska klassas som hållbara. Dessa är syntetiska bränslen, vissa biobränslen gjorda av överskottsmaterial från skogsbruk och jordbruk, biologiskt avfall, alger, använd matlagningsolja och vissa djurfetter, liksom återvunnet flygbränsle framställt av gas eller använd plast.

”Ska ge flyget gröna vingar”

Även parlamentsledamoten Erik Bergkvist (S) välkomnar onsdagens omröstning, som han menar banar vägen för att flyget ska få ”gröna vingar”.

– Idag är tillgången på hållbara bränslen en flaskhals, men teknologin för e-bränslen finns och med detta nya regelverk ökar efterfrågan. Till en början kommer vi att behöva alla tillgängliga rimliga alternativ, och därför är jag glad att vi fått med biobränslen från skog och jordbruk i listan över hållbara bränslen, kommenterar han.

Utöver biobränslen från skogsbruk och jordbruk, fastställer lagen att syntetiska bränslen, vissa biologiskt avfall, alger, använd matlagningsolja och vissa djurfetter samt återvunnet flygbränsle framställt av gas eller använd plast ska klassas som hållbara flygbränslen. Däremot inte bränslen som framställts av foder och matgrödor, eller av palm – och sojaprodukter.

Vidare uppskattar kommissionen att den nya lagen kräver omkring 100 nya produktionsanläggningar för flygbiobränsle, vilket uppskattas skapa omkring 200 000 nya jobb i unionen.

I vanlig ordning kommer nu lagförslaget behöva godkännas av rådet, innan det kan träda i kraft i början av nästa år. 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.