Klimatstressade svenskar vill sänka sin levnadsstandard

Demoskop har undersökt svenskarnas inställning i klimatfrågan. I en intervjuundersökning med 2 492 personer ställdes frågorna Hur oroad är du personligen över klimatförändringarna? och Vad gör du själv eller skulle du kunna tänka dig att göra för att minska effekterna på miljön?

Sju av tio svarade att de var oroade, två av tio uppgav att de till och med var mycket oroade.

Många svarade också att de redan idag gör saker för att minska miljöeffekterna, eller åtminstone säkert eller troligen kunde tänka sig att göra det. Andelen som hade sänkt eller kunde tänka sig att sänka sin levnadsstandard var fyra av tio, 40 procent. Fem procent hade redan sänkt standarden.

Acceptansen för sopsortering är betydligt större, sju av tio sopsorterar redan. En tredjedel har sänkt inomhustemperaturen, en tredjedel har vidtagit andra åtgärder för att minska energikonsumtionen i hemmet och en tredjedel väljer mer miljövänliga produkter.

Hälften kan tänka sig att minska konsumtionen, en av tio har redan gjort det. Fyra av tio kan tänka sig att resa mindre, 14 procent har redan börjat. Två tredjedelar kan tänka sig att köpa miljöbil, fem procent har redan gjort det.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.