Klimatstöd på banan – men EU möts av kritik

Italienska premiärministern Silvio Berlusconi har backat från sitt löfte. Trots det är EU nästan på banan med att leverera snabbstartspengarna för klimathjälp till u-länder som det beslutades om i Köpenhamn.

Klimatstöd på banan
– men EU möts av kritik

En ny EU-rapport som medlemsländernas finansministrar möttes för att godkänna i veckan visar att unionen har skänkt 2,2 miljarder euro för klimatfinansiering i u-länder under 2010. Det skriver nyhetssajten Euractiv. Det är en del av de pengar som EU ska bidra med enligt Copenhagen Accord.

Totalt ska de länder som gick med på överenskommelsen i Köpenhamn bidra med 30 miljarder euro, cirka 280 miljarder kronor, mellan 2010 och 2012. EU:s del av den summan är 7,2 miljarder euro. EU ligger alltså något efter med sin årliga betalning till u-länderna men har fortfarande ett tag på sig att komma i kapp.

Euractive som tittat på ett rapportutkast skriver att siffrorna visar att EU kommer att ligga 357 miljoner euro back över hela perioden. Andra rapporter har antytt att detta beror på att italienska premiärministern Silvio Berlusconi backat från sitt löfte.

Kritiskt motrapport

Samtidigt som den officiella EU-rapporten väntas släpper nätverket för europeiska miljöorganisationer, Can Europe, en mer kritisk rapport om läget. Bland annat står det i rapporten att gränsen mellan vilka pengar som är bidrag och vilka som är lån är otydlig och att det är oroväckande att en stor del av EU-pengarna verkar vara lån. Det råder därtill tveksamhet kring om pengarna är nya och additionella som var kravet i Copehagen Accord. Anledningen till det är att FN:s klimatkonventionen inte har definierat vad som menas med de två orden, vilket har öppnat upp för olika klassificeringar. En annan åsikt som förs fram är att det behövs större transparens i EU-processen för klimatfinansiering.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.