Klimaträttsutredningen: Klimatnytta ska väga tungt i platsval av vindkraft

Klimat Den svenska Klimaträttsutredningen föreslår att klimatnyttan ska väga tyngre i val av plats för bland annat vindkraftsparker. Däremot föreslår utredningen inte en lagändring för att underlätta tillståndsprocesser, med argumentet är att det är för svårt rent lagtekniskt.

Klimaträttsutredningen: Klimatnytta ska väga tungt i platsval av vindkraft
Anders Danielsson, särskild utredare, presenterade på onsdagen klimaträttsutredningen

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det är sju av Sveriges åtta av riksdagspartier överens om.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

På onsdagen presenterade Anders Danielsson, särskild utredare, slutbetänkandet i Klimaträttsutredningen, med konkreta förslag på hur Sverige ska kunna leva upp till målen.

Transporter och elnät i fokus

I utredningen har en expertgrupp sett över svensk lagstiftning och kommit fram till att minskad trafik och att underlätta utbyggnaden av elnät är de åtgärder som kommer ha mest nytta för att minska utsläppen.

Expertgruppen föreslår bland annat att Trafikverket ska planera för minskad trafik, samt att förutsättningarna för planering och tillstånd för att bygga ut elnätet ska förbättras.

Föreslår inte att underlätta tillståndsprocesser

De har även undersökt möjligheten att snabba på och förenkla tillståndsansökningar med stor klimatnytta, men kommit fram till att det blir för svårt rent lagtekniskt.

– De flesta menar att tillståndsprocesser måste gå fortare, att det tar alldeles för lång tid. Men då är frågan om vi ska ha en särskild regel där klimatnyttan ska vägra tyngre än den negativa påverkan som kan uppstå för människors hälsa och miljön i övrigt. För att göra en lång historia kort, har vi kommit fram till att, nej det ska vi inte, sade Anders Danielsson under pressträffen.

Han menar att det handlar om tvingande regler som svensk lagstiftning inte ”rår på”. Bland annat nämner han lagstiftning om att skydda naturreservat, Försvarsmaktens särintresse, EU-rätten och frågor av mer politisk karaktär som renskötsel.

– Sammanfattningsvis är det att de tvingande reglerna är så många att det förmodligen skulle medföra längre prövningstider.

Klimatnytta ska väga tungt i val av plats

Däremot föreslår utredningen en ny platsvalsregel.

–Det innebär klimatnyttan ska vägra tyngre i valet av plats, säger han och nämner vindkraftsparker och mineraltäkter som exempel.

Han förklarar att en sådan regel skulle kunna leda prövningen genom att klimatnyttan från ett vindkraftverk väger tyngre än störningar som buller.

Föreslår att klimatanpassa miljöbalken

Samtidigt påpekar han att frågan om att snabba på och förenkla tillståndsprocesser inte sett sitt slut. I mars förra året överlämnade expertgruppen sitt första betänkande i klimaträttsutredningen. I den föreslår de att klimatanpassa miljöbalken. De förslagen har ännu inte genomförts, men enligt Anders Danielsson kan det innebära att frågan sätts i ett annat ljus.

– Det skulle kunna leda till att klimatnyttan skulle få större tyngd i framtida prövningar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.