Klimatrapporten: Svebio ser förnybart och effektivisering som huvudspåren

Förnybar energi och effektivisering är huvudspåren. Det är Svebios analys av IPCCs klimatrapport.

– FNs klimatpanel bekräftar det vi sedan länge känt till. Huvudspåren för att möta klimathoten är att använda energin effektivare och att öka användningen av förnybar energi. Bioenergin kommer här att spela en avgörande roll, kommenterar Kent Nyström, verkställande ledamot för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Klimatpanelen IPCCs sammanfattande dokument visar att förnybar elproduktion, som främst måste komma från biokraft, vindkraft och vattenkraft, fram till 2030 kan öka från 18 procent av elproduktionen till 30–35 procent, konstaterar Svebio. Som jämförelse kan kärnkraften bara öka från 16 till 18 procent, enligt IPCC-rapporten, som dessutom innehåller en reservation för kärnkraftens säkerhetsproblem. Koldioxidinfångning är en teknik som inte är tillräckligt prövad.

– Vi behöver nu ett starkt politiskt ledarskap i de olika länderna för att stimulera utvecklingen av förnybar energi och samtidigt se till att energin används så effektivt som möjligt. Det behövs starka styrmedel som är långsiktiga. För det behövs bred politisk enighet, avslutar Kent Nyström.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.