Klimatrapporten: Miljöministern ser den som ett stöd

– Rapporten motiverar till handlingskraft. De samlade klimatforskarna från hela världen konstaterar att tekniken och metoderna finns, och att insatserna inte kostar så mycket. Nu är det upp till världens politiker och näringsliv att ta tillvara på de möjligheterna, kommenterar miljöminister Andreas Carlgren IPCCs tredje delrapport.

Han konstaterar att Sverige nu har fått ett viktigt stöd i arbetet för en internationell klimatöverenskommelse.

– De närmaste decennierna är avgörande för att begränsa klimatpåverkan. Dagens överenskommelse mellan länderna om utsläppsminskningar är otillräcklig. Forskarna konstaterar att med ekonomiska styrmedel och tekniköverföring är klimatåtgärder förenliga med ekonomisk tillväxt. Rapporten stödjer Sverige i arbetet att som ordförande i EU 2009 få med andra länder i en överenskommelse som ger tillräckligt starka åtaganden för att minska utsläppen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.