Klimatrådgivning för lantbrukare

För första gången ska svenska bönder erbjudas renodlad klimatrådgivning. Det är projektet Greppa Näringen som breddar sin rådgivning med tjänsten, ”Klimatkollen”.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan LRF, Jordbruksverket och länsstyrelserna och har pågått i snart 10 år. De erbjuder gratis rådgivning till lantbrukare. Fokus i rådgivningen har hittills legat på att minska övergödningen. Nu ska man även börja titta på jordbrukets klimateffekter som framförallt sker i form av utsläpp av lustgas och metan som bildas i biologiska processer och vid tillverkning av handelsgödsel.

Vid rådgivningsbesöken som börjar efter sommaren kommer man att besöka omkring 1 000 bondgårdar per år och göra en kartläggning över gårdens förutsättningar för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

– Många klimatåtgärder går hand i hand med insatser för att minska växtnäringsläckage till vatten, vilket har varit fokus för projektet sedan tidigare. Meningen är att klimatet ska gå som en röd tråd i rådgivningen framöver, säger informationsansvarig Josefin Kihlberg.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.