Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

POLITIK Experterna i Klimatpolitiska rådet riktar skarp kritik mot regeringens politik. De anser att klimathandlingsplanen är bristfällig och inte ger tydliga svar på hur Sverige ska uppnå sina utsläppsmål.

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen
Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

För första gången sedan Tidöpartierna tog makten har Klimatpolitiska rådet granskat regeringens klimatpolitik i sin helhet för att se om den är i linje med klimatmålen.

– Vår granskning visar att Sveriges utsläpp tillåts öka under mandatperioden och att regeringen skjuter ansvaret för att nå Sveriges klimatmål och EU-åtaganden till 2030 över till nästa mandatperiod, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Åsa Persson, i en kommentar.

Rådet ger den klimatpolitiska handlingsplanen, som presenterades i december förra året, underkänt. De anser att den inte lever upp till kraven i klimatlagen, och brister i konkretion.

– Vi har granskat regeringens handlingsplan och konstaterar att påståendet att den skapar förutsättningar för att nå hela vägen till nettonollutsläpp 2045 är missvisande och brister i saklighet, säger rådets vice ordförande Björn Sandén.

Sammantaget anser Klimatpolitiska rådet att regeringens klimatpolitik är onödigt riskfylld. På kort sikt uppstår riskerna av att utsläppen ökar och nödvändiga beslut skjuts på framtiden, på lång sikt genom att den anvisade vägen mot nettonoll riskerar att vara för smal.

12 rekommendationer

Rådet presenterar dessutom tolv rekommendationer till regeringen för att minska dessa risker och effektivt utnyttja möjligheterna med klimatomställningen samt det engagemang som många samhällsaktörer visar.

yra av rekommendationerna fokuserar på att snabbt fatta och genomföra politiska beslut som minskar utsläppen på kort sikt, för att därigenom säkerställa att Sveriges klimatmål och EU-åtaganden för 2030 uppfylls:

 1. besluta ett åtgärdspaket för transportsektorns och arbetsmaskiners utsläpp.
 2. ta fram en plan för ökat upptag av koldioxid i skog och mark.
 3. kombinera skärpta klimatstyrmedel med riktad fördelningspolitik.
 4. redogör för hur Sveriges EU-åtaganden ska nås i den kommande nationella energi- och klimatplanen senast den 30 juni 2024.

De återstående åtta rekommendationerna fokuserar på att bredda vägen mot de långsiktiga klimatmålen och involvera hela samhället. Även dessa åtgärder bör enligt rådet påbörjas omedelbart:

 1. ta fram en tydlig svensk position för ett vetenskapligt grundat EU-mål till 2040
 2. bidra till att EU:s utsläppshandelssystem utvecklas för att nå klimatneutralitet
 3. inkludera klimatperspektivet i det finanspolitiska ramverket
 4. koppla samman investeringar i stärkt totalförsvar och ökad självförsörjning med klimatomställning och -anpassning
 5. gör energi- och resurseffektivisering till en bärande del av klimatpolitiken
 6. utforma en strategi för ett framtida klimatneutralt jordbruk
 7. utforma en bredare, mindre sårbar elektrifieringsstrategi.
 8. bredda samverkan vid utformningen och genomförandet av klimatpolitiken för att bidra till acceptans och engagemang.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.