Klimatplan från näringslivet

De nordiska näringslivsorganisationerna har tagit fram en gemensam skrift om hur de ser på den framtida klimatpolitiken och hur klimatförändringarna kan mötas. Texten har överlämnats till alla de nordiska statsministrarna. Bland annat anser organisationerna att OECD-länderna ska förpliktiga sig att nå EU:s klimatmål för 2020. Man menar också att det måste fastställas en plan för vad utvecklingsländerna ska åta sig för mål. Dessutom är det viktigt att kommande klimatpolitiska initiativ ser till att företag i olika länder men med liknande verksamheter ska verka under samma konkurrensmässiga villkor.

– För det nordiska näringslivets konkurrenskraft är det av utomordentlig vikt att vi hamnar rätt i politiken så att utformningen av styrmedel blir bra, ökade satsningar på forskning och en fortsatt utveckling av energimarknaderna kommer till stånd. Detta och andra frågor berörs i denna nya publikation, berättar Birgitta Resvik, klimat- och energiexpert på Svenskt Näringsliv.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.