Klimatpåverkan från bilar minskar

Under 2007 minskade koldioxidutsläppen från nya bensin- och dieselbilar i Sverige med drygt fyra procent, från 189 till 181 gram per kilometer. Samtidigt finns det stora regionala skillnader. Nya bilar i Burlöv och Danderyd släpper exempelvis ut drygt 20 procent mer koldioxid än de nya bilarna i Ödeshög och Karlsborg. Det framgår av ett läns- och kommunvist index över nya bilars klimatpåverkan, som presenteras av Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket.

Om man dessutom inkluderar de bilar som kan drivas med etanol och gas, och tar hänsyn till bränslenas klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, minskar de nya bilarnas genomsnittliga koldioxidutsläpp till 169 gram per kilometer. Om även låginblandning av etanol i bensin och RME i diesel tas med i beräkningen minskar utsläppen från nya bilar till i genomsnitt 163 gram per kilometer.

– Andelen bilar som drivs med förnybara drivmedel ökar, men i jämförelse med övriga Europa köper vi fortfarande förhållandevis stora bilar med hög bränsleförbrukning. För att nå EU-målet om utsläpp på högst 120 gram till 2012 kan det bli nödvändigt för oss att bli mer europeiska i våra bilval, säger Carl Magnus Berglund, utredare på Konsumentverket.

Fakta: Nybilsförsäljningen 2007 (2006 års siffror inom parentes)

Total registrerades 302 649 nya bilar

53 procent (70 procent) drivs med bensin och släpper i genomsnitt ut 185 (190) gram koldioxid per kilometer

34 (19) procent drivs med diesel och släpper i genomsnitt ut 175 (183) gram koldioxid per kilometer

11,7 (9,3) procent kan drivas med etanol och 1,3 (0,6) procent med fordonsgas

3,5 (4,8) procent var särskilt bränsleslukande, över 250 gram/kilometer

5,8 procent var särskilt bränslesnåla bilar, högst 120 gram/kilometer

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.