Klimatmiljard ska skapa fler Hammarby Sjöstad

245 miljoner kronor avsätts under år 2008, 415 miljoner kronor 2009 och 340 miljoner kronor 2010. Det framgick när näringsminister Maud Olofsson, miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson presenterade innehållet i klimatmiljarden i dag.
En stor del av pengarna satsas på ett program för hållbara städer.

Klimatmiljarden förstärker insatser som regeringen bedömer som nödvändiga på kort sikt, och kompletterar andra insatser för klimatet.

Ministertrion räknade upp utökade satsningar inom flera områden.

* Energieffektivisering: Satsningen på energieffektivisering gäller till exempel teknikupphandling och marknadsintroduktion av energieffektiv teknik, krav på energideklarationer av byggnader, klimatrådgivning till konsumenter och företagare samt utveckling av klimatmärkning av produkter och tjänster. 120 miljoner kronor satsas 2008, 130 miljoner kronor 2009 och 60 miljoner kronor 2010.

* Klimatforskning: Regeringen utökar anslaget till Rossby Centre vid SMHI för att ta fram underlag i form av klimatmodeller och scenarier. 24 miljoner kronor satsas fram till 2010.

* Pilot och demonstrationsprojekt för andra generationens biodrivmedel: Sverige har, enligt regeringen, goda förutsättningar att positionera sig som ledande i arbetet med att utveckla andra generationens biodrivmedel. Totalt satsas ytterligare 150 miljoner kronor under de tre åren.

* Nätverk för vindbruk: Ett nationellt nätverk för vindbruk skapas för att ge möjlighet till mer kunskap om vindkraft. 20 miljoner kronor satsas årligen 2008 och 2009.

* Hållbart uttag av bioenergi i jord- och skogsbruket: Metoder för ett hållbart uttag av biprodukter från skogssektorn prövas i pilotprojekt, där även skogens roll som kolsänka studeras. En handlingsplan tas fram för att öka bioenergin på skogs- och åkermark. 40 miljoner kronor satsas under 2008 och 2009.

* Internationella klimatinvesteringar: Klimatåtgärder inom Sveriges gränser kompletteras med internationella klimatinsatser. Insatserna ska bidra till hållbar utveckling, överföring av miljöteknik och stärkt internationellt klimatsamarbete. 32 miljoner årligen, sammanlagt 96 miljoner kronor, satsas.

* Program för hållbara städer och samhällen: Ett program för hållbara städer utvecklas. Satsningen ska främja integrerade lösningar för vatten, energi och avlopp, bygga om och bygga nytt där värmebehovet är minimalt. Den ska även vara en del för att introducera ny teknik som gör att man kan minska energibehovet. Medlen kan användas till att underlätta för företag och kommuner att höja miljö- och klimatprestanda väsentligt genom minimerad resurs- och energianvändning, uppger regeringen. Totalt satsas 340 miljoner kronor år 2009 och 2010.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.