Ny rapport: Klimatklubbar banar väg för klimatavtal

Klimat Samarbeten utanför FN kan spela en viktig roll på vägen mot ett nytt klimatavtal.

Parallellt med FN:s klimatförhandlingar har det växt fram ett stort antal samarbeten med färre antal länder och snävare mandat. Dessa klimatklubbar kan enligt en ny rapport från tankesmedjan Fores spela en viktig roll i vägen mot ett nytt klimatavtal.

De många initiativen utanför FN har olika fokus och fyller olika funktion. Några är fokuserade på dialog mellan stora utsläppare, andra är fokuserade kring samarbeten om teknik eller åtgärder. De är också väldigt olika sammansatta. G20 och G8 är exempel på stängda klubbar där bara vissa får vara med – och där klimatfrågan bara är en av många på dagordningen. I andra klimatklubbar är det öppet för alla som vill att gå med, och då inte bara länder utan även organisationer.

Stora utsläpparna deltar

Ett annat exempel på en ”klimatklubb” som är aktuellt för Sverige är samarbetet kring kortlivade klimatutsläpp, CCAC, som hanterar utsläpp som inte ryms inom FN-processen.

– Det centrala för dessa samarbeten bör vara att underlätta för länder att minska sina utsläpp till en lägre kostnad. Då skapas möjligheter för att nå en överenskommelse på global nivå. För att effekten ska bli störst krävs också att de stora utsläpparna deltar. Därför är det uppmuntrande att många samarbeten utanför FN just innehåller de stora utsläppsländerna, säger Daniel Engström Stenson, medförfattare till studien och chef för Fores miljöprogram.

Olika skäl bakom

Varför skapas då dessa bilaterala samarbeten utanför FN:s ramar? Enligt den andre rapportförfattaren Oscar Widerberg, forskare vid Environmental Studies vid VU Amsterdam, kan många olika intressen ligga bakom.

– Det cyniska sättet att se det på är att länderna gör det för att tillgodose sina egna intressen. Att de skriver på avsiktsförklaringar som ser bra ut men sedan inte gör något. Men sedan finns också förklaringen att samarbeten kommer till stånd eftersom många är frustrerade över att så lite händer inom FN.

Studien ”Climate Clubs and the UNFCCC” kan laddas ner via www.fores.se.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.