Klimatkliv två börjar med fördubbling

Politik I augusti är det dags att söka inför nästa klimatkliv. Anslaget inför nästa budgetår blir dubbelt så stort som i den senaste budgeten.

Klimatkliv två börjar med fördubbling
Brigitte Werner

Biogas, laddstolpar och annat  kan få del av nästa klimatkliv. Inför nästa år blir stödet 1,5 miljarder kronor, vilket är dubbelt så mycket som det skulle ha blivit i år, om än i nivå med  året dessförinnan. 15-28 augusti ska Naturvårdsverket börja ta emot ansökningar:

– Det finns många aktörer som vill genomföra klimatinvesteringar. När de inte får ekonomi i det hela kan de söka medfinansiering hos oss, säger Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet.

I den här omgången är det enbart satsningar som går att ta på som får pengar, alltså fysiska installationer och anläggningar. Informationssatsningar får inte stöd. En anledning till det är att information som ska leda till beteendeförändringar är svårt att räkna på.

Kritik för siffror

Förra omgången, mellan 2015 och 2018, gav minskningar av klimatpåverkan motsvarande 1,5 miljoner ton per år, för anläggningar som beräknas ha en livslängd på 16 år. Sammanlagt kostade stödet 4,7 miljarder kronor.

Satsningen fick kritik av Riksrevisionen, bland annat på grund av att beräkningarna av minskningen blev fel. ”Riksrevisionen bedömer att utsläppsminskningarna och merkostnaden för åtgärder inom Klimatklivet inte har varit korrekt beräknade” står det att läsa i rapporten.

Läs mer: Klimatklivet får hård kritik från Riksrevisionen

Nanna Wikholm berättar att Naturvårdsverkets räknat om med hänsyn till kritiken:

– I april lämnade vi en rapport till regeringen, där vi tydliggjort en del av våra beräkningar. Att en minskning kan räknas två gånger, för både biogas och tankstation till exempel, är borttaget i senaste resultatredovisning.

Hon menar att Riksrevisionens förslag att höja koldioxidskatten istället för att satsa på investeringsstöd är svårt att genomföra i praktiken.

Stödet snabbar på omställning

Naturvårdsverkets slutsats är att det andra klimatklivet behövs för att snabba på klimatomställningen:

– Från vår sida, tror vi att det behövs styrmedel som kompletterar, eftersom vi behöver öka takten och det är svårt att göra enbart med generella styrmedel som koldioxidskatten.

Inför den här omgången, ska stödet nischas mer, bland annat för att förenkla administrationen. Laddstationer för elbilar liknar varandra, så därmed kan även ansökningsförfarandet bli snarlikt. Biogas ingår också i den nischade delen av klivet.

Hopp om biogas

Nanna Wikholm nämner också stöd till lantbruket. Där är koldioxidskatten lägre och styr därmed mindre starkt mot att minska klimatutsläppen:

– Jag tror att det finns behov av åtgärder i jordbruket, säger hon.

Men det finns möjlighet till stöd för annat också, så länge det alltså handlar om fysiska installationer. I likhet med första klivet, ges stödet från ansökningar som visar en tillräckligt bra minskning och att projektet inte kan genomföras utan stödet.

Än går det inte att säga så mycket om hur nästa kliv kommer att bli. Men Nanna Wikholm hoppas i alla fall på att se ansökningar från några av dem som vill satsa på stora biogasanläggningar, de som inte kom med i förra omgången.

– Vi hoppas att det kommer in bra åtgärder för större biogasanläggningar som kan nå höga klimatmål. Några projekt var inte klara för beslut inför förra omgången, men kan kanske återkomma, säger hon.

I oktober följer en andra ansökningsomgång. Svar för dem som ansökt i augusti, beräknas komma innan årets slut.

Läs mer: Så kapade Tieto flygandet på bara sex månader

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.