Klimatkämpe om miljötrenderna 2019

Lucka 2 Bakom lucka två i Miljö & Utvecklings julkalender döljer sig klimatexperten Anders Wijkman. Personen vill att människor ska börja ta hoten mot centrala ekosystem på samma allvar som klimatet under 2019.

Klimatkämpe om miljötrenderna 2019
Mikael Sjöberg / www.mikaelsjoberg.se

Vad har varit viktigast vad gäller hållbarhet under 2018?

– Rapporten från augusti av Steffen, Rockström, med flera, om risken att uppvärmningen leder till ”Hothouse Earth”, det vill säga att tröskeleffekter gör att uppvärmningen accelererar och människan förlorar kontrollen över utvecklingen. Även om utsläppen i framtiden skulle gå ned kan återkopplingarna på planeten – som minskat albedo, töande tundra med mera, leda till irreversibla förlopp, menar Anders Wijkman.

Vilka trender ser du framöver?

– Att människor inser att vi drastiskt måste öka tempot i minskningen av växthusgasutsläpp. Vi är i en krissituation. Inte bara energisystemen måste läggas om, utan det är samma sak för viktiga materialslag som stål, cement, plast, textilier med mera, samt jordbruket.

Vad hoppas du på inför nästa år?

– Att vi börjar ta hoten mot många centrala ekosystem och den biologiska mångfalden på samma allvar som klimatet. 

Miljö & Utvecklings julkalender: 

Lucka 1: ”Det går inte att blunda för kemikalieproblemen”

Fakta

Miljö & Utvecklings julkalender 2018

En julkalender där vi samlar några av hållbarhetsbranschens proffs, som får berätta om 2018 års viktigaste händelser inom deras olika områden. Bakom varje lucka döljer sig en ny person – med spännande spaningar inför 2019.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.