Klimathandlingsplanen presenterad

KLIMAT Regeringen har presenterat klimatpolitiska handlingsplanen, som tagits fram tillsammans med samarbetspartierna C och L. Bland nyheterna finns att möjligheterna för offentlig upphandling att skynda på omställningen ska ses över och planer på utsläppsmål för både flyg och sjöfart.

Klimathandlingsplanen presenterad
Isabella Lövin.

Regeringen och samarbetspartiernas klimathandlingsplan handlar mycket om uppdrag till olika myndigheter att se över hur klimatet påverkas av olika beslut.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Klimathänsyn ska finnas med i allt vad vi gör i samhället, sade klimat- och miljöminister Isabella Lövin när hon presenterade planen vid en pressträff.

132 förslag

Det handlar alltså inte om nya nationella mål, utan om hur de mål som redan finns ska kunna uppnås. Totalt innehåller planen 132 ”aviseringar”, förslag om att till exempel tillsätta utredningar. Bland annat ska all relevant lagstiftning ses över, och i framtiden kan det bli krav på konsekvensanalyser för klimatet på samma sätt som man idag ska genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys vid vissa beslut.

Isabella Lövin hade valt ut en rad olika åtgärder som lyftes fram vid pressträffen. När det till exempel gäller offentlig upphandling handlar det om att upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att föreslå hur den offentliga upphandlingen ska kunna bidra till klimatmålen. Isabella Lövin betecknade den offentliga upphandlingen som ett ”kraftfullt och hittills relativt outnyttjat verktyg” och uppgav att offentlig upphandling påverkar en femtedel (20%) av Sveriges klimatutsläpp. Men det presenterades inga direkta åtgärder annat än regeringen vill tillsätta en utredning.

Vill se returplastraffinaderi

Andra viktiga punkter i förslaget är att rättsliga hinder för koldioxidinfångning och -lagring ska ses över, och att det ska bli möjligt att exportera koldioxid. Regeringen vill också se ett svenskt returplastraffinaderi, för att få bort plast från fjärrvärmeeldningen. Man vill också främja kolinlagring i jordbruksmark och föreslår en utredning för ett fossiloberoende jordbruk.

Vad gäller flyget så föreslogs bland annat ett utsläppsmål för flyget och att man ser över möjligheten till olika start- och landningsavgifter beroende på klimatpåverkan. Detta ska tas fram av Miljömålsberedningen. Även sjöfarten ska få ett utsläppsmål.

Elektrifiering lyftes fram

När det gäller vägtrafiken är en ökad reduktionsplikt ett förslag, men kanske viktigare är att ”lämplig myndighet” ska få i uppdrag att se över satsningar på elvägar och laddinfrastruktur.

– Elektrifieringsstrategin ska omfatta transporterna men också kablar, anslutningar och hur man lägger upp ett förnybart elsystem, sade Isabella Lövin.

Ett konverteringsstöd för de bilar som redan rullar nämndes också.

Mycket är redan på gång

Många av de 132 förslagen är redan på gång, men ungefär en tredjedel är helt nya, enligt Isabella Lövin. Däremot finns ingen uträkning på hur de planerade åtgärderna skulle påverka utsläppen av klimatgaser.

– Vi har ingen klar kalkyl för hur mycket de minskar utsläppen. Det här är ett brett anslag, så brett som vi kan komma, och vi kommer säkert att upptäcka mer under resans gång, sade hon.

EU-förslaget underlättar

Hon kommenterade också EU:s gröna giv, som presenterades i förra veckan.

– Väldigt mycket av det kommer att underlätta genomförandet av det här. 2050-målet däremot påverkar inte oss, eftersom vi redan har ett mer ambitiöst nationellt mål.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.