Klimatförändringarna större än väntat

Enligt Uppsalaforskare är Sveriges klimatutsläpp större än regeringen säger. Samtidigt visar regeringens efterfrågade rapport från SMHI att klimatförändringarna förväntas bli allvarligare. Hur ligger det egentligen till?

Regeringens rapport från SMHI ska vara ett stöd för Sveriges agerande i klimatarbetet och redovisa vad som hänt sedan klimatpanelen IPCC:s senaste rapport 2007. Men klimatförändringarna är allvarliga än vad tidigare bedömningar visat. Studierna visar bland annat att havsnivån kan stiga med upp till två meter under detta sekel. Även havsförsurningens effekter på marina ekosystem är mer omfattande än vad man tidigare känt till. Arktis smälter i ett allt högre tempo.

– För att klara av den gemensamma utmaningen att göra Sverige till ett grönt föregångsland där vi kombinerar välstånd och god miljö är det viktigt att vi utgår från den senaste och mest aktuella forskningen, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Konsumtionsutsläpp ökar

Samtidigt har avdelningen Globala energisystem vid Uppsala universitet presenterat resultaten från studier av svensk klimatpåverkan ur ett konsumentperspektiv. I en debatt på DN skriver de att Sveriges klimatutsläpp är större än regeringen säger. Enligt resultaten har de totala utsläppen av växthusgaser ökat med cirka 20 procent från 1993 till 2005. I officiell statistik sägs de ha minskat med 10 procent.

Ökningen beror bland annat på konsumtionen inom jordbruks- och livsmedelssektorn och transportsektorn, där även utrikesresor ingår. Studien bygger på data från Statistiksa centralbyråns miljöräkenskaper och resultaten ska nu analyseras vidare för att sedan publiceras under 2012. Förhoppningen från forskarna är att konsumtionsperspektivet på den svenska klimatpåverkan blir en central del i den färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 som Naturvårdsverket har fått av regeringen.

Naturvårdsverket lämnar delrapport 31 januari 2012 om hur olika sektorer i samhället kan beröras. Slutrapport lämnas senast 1 december 2012. Nästa samlade vetenskapliga utvärdering av IPCC väntas bli klar under 2013 – 2014.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.