Klimatförändringarna skapar oro, ångest och depression

Forskning Stress, oro, ångest och depression. Klimatförändringarna har en stor påverkan på människors psykiska hälsa i världen och i Sverige. Det visar tre nyligen publicerade studier inom området.

Klimatförändringarna skapar oro, ångest och depression
Klimatförändringen skapar stress, oro och ångest, enligt tre nyligen publicerade studier. Foto: Adobe Stock.

En av studierna, som publicerats i The Lancet Planetary Health, har undersökt hur klimatförändringarna påverkar människors psykiska hälsa i utsatta länder som till exempel Bangladesh.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Totalt har ett representativt urval av 3060 individer, i staden och på landsbygden i Bangladesh, deltagit i studien. Resultatet visar att var fjärde persons psykiska hälsa påverkas negativt av klimatförändringarna. Detta i form av hälsoproblem som ångest och depression.

– Det är viktigt att ta hänsyn till den psykiska påverkan av klimatförändringar när man diskuterar lösningar för att hantera krisen, säger en av rapportens författare i en kommentar.

Unga personer i utsatta områden mest sårbara

En annan studie på samma tema har genomförts av American Psychological Association. Studien visar att unga personer, och framför allt de som bor i utsatta områden, är mest sårbara för de psykiska effekterna av klimatförändringar.

Rapportförfattarna efterlyser mer kunskap om relationen mellan klimatförändringarna och människors psykiska hälsa.

Den tredje studien, som fokuserar på Sverige och har genomförts av Länsförsäkringar, visar att en stor del av svenskarna oroar sig för extremväder. Enligt studien, som har genomförts genom 1016 webbintervjuer, oroar sig var fjärde för mögel- och insektsangrepp, var femte för skador på grund av storm och 17 procent för låga grundvattennivåer.

Undersökningen visar också att kvinnor oroar sig mer än män. Flest oroliga kvinnor finns i åldrarna 30–49 år och minst andel män som oroar sig är mellan 50 och 64 år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.