Klimatet en affärsmöjlighet

En undersökning från Pricewaterhouse Coopers bland företagsledare runt om i världen visar att krisen inte påverkat företagens klimatinvesteringar nämnvärt. Svenska företagsledare känner större konsumentpress än deras kollegor utomlands.

Den ekonomiska krisen tycks inte påverka företagens klimatinvesteringar i större utsträckning, enligt undersökningen där 1198 vd:ar verksamma i medelstora eller större bolag från 52 länder intervjuats.

Endast 20 procent av de utfrågade företagsledarna menar att det egna företaget har minskat eller skjutit upp investeringar inom ramen för företagets klimatstrategi på grund av lågkonjunkturen. I princip lika många menar tvärtom att den till och med har ökat takten när det gäller företagets klimatinvesteringar. Endast en av fem företagsledare menar att ett ökat klimatfokus inverkar negativt på tillväxten i deras bransch.

Konsumentpress

Svenska företagsledare upplever en större konsumentpress än än sina kollegor i andra delar av världen när det gäller socialt ansvar och miljö.

Det råder heller inget tvivel om att konsumentbeteendet spelar en allt större roll i företagarleden. Två av tre företagsledare ser framför sig en ökning av konsumenternas hänsyn till företagens CSR- och miljöarbete innan deras köpbeslut tas. Bland de svenska företagsledarna i undersökningen har nästan samtliga, eller 93 procent den inställningen.

– 85 procent av företagsledarna som tror på ett ändrat konsumentbeteende framöver planerar att lägga om hållbarhetsstrategin till följd av detta, säger Fredrik Ljungdahl, CSR-specialist vid Pricewaterhouse Coopers.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.