Klimatet diskuteras i Bankok

Vid FN:s klimatmöte på Bali i december kom miljöministrarna från världens länder överens om att en ny global klimatöverenskommelse ska slutas vid klimatmötet i Köpenhamn 2009. Nu samlas tjänstemän från världens länder för att inleda förhandlingsdiskussionerna. Mötet äger rum i Bangkok mellan 30 mars och 4 april och kommer att behandla framtidsfrågor både inom FN:s klimatkonvention och under Kyotoprotokollet. En gemensam vision, utsläppsreduktioner, anpassning, teknologi och finansiella resurser ska diskuteras. Ett arbetsprogram för de fortsatta förhandlingarna ska presenteras.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.