Klimatdebatt påverkar företagen positivt

Snabbväxande företag anser att klimatdebatten påverkat dem positivt. De flesta känner stort engagemang i klimatrågan och tror att det egna företaget kan bidra till klimatfrågans lösning. Det visar SEBs snabbväxarindex.

SEBs snabbväxarindex genomförs kvartalsvis på cirka 300 av Sveriges snabbast växande små- och medelstora företag. Varje kvartal ställs frågor om ett speciellt tema och det fjärde kvartalet 2007 var temat Miljö- och klimatfrågor.

37 procent av de tillfrågade företagen anser att klimatdebatten har påverkat företagen positivt. Bland enbart de medelstora företagen ansåg hela 60 procent att debatten var positiv.

Kundernas önskemål var största drivkraften för företaget när det handlar om arbetet med miljöfrågor. Efter det följde lagar och regler, nya affärsmöjligheter och företagets samhällsansvar, CSR.

Engagemang och risker

På frågan om engagemang i klimatfrågan, svarade 72 procent av företagen att de känner mycket eller ganska stort engagemang. Bland de medelstora företagen var siffran högre, och de ansåg dessutom att företaget kan bidra till en lösning på klimatfrågan och att klimatdebatten kommer att skapa en större efterfrågan på företagets produkter.

Den största risken som snabbväxande företag såg i relation till klimatfrågan var kostnader för ökade transporter. Undersökningen genomfördes mellan november 2007 och januari 2008.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.