Klimatberedningens förslag här

Det finns stora möjligheter att minska utsläppen i transportsektorn och inom industrin. Det menar den svenska klimatberedningen i ett förslag om hur de svenska utsläppen ska minska.

Klimatberedningen som består av en talesperson från alla de svenska riksdagspartierna, har haft som uppgift att komma med förslag på en handlingsplan kring hur de svenska utsläppen ska minska till 2020. Man har också haft i uppgift att sätta upp mål för klimatpolitiken både på kort och lång sikt samt komma med förslag på svensk strategi i de internationella klimatförhandlingarna.

På lång sikt, till 2050 och därefter, föreslår beredningen att det svenska utsläppen av växthusgaser ska vara minst 75-90 procent lägre än 1990. Vid seklets slut bör utsläppen vara nära noll.

När det gäller målen för 2020 har man däremot inte kunnat enas över de politiska blockgränserna. Enligt majoriteten av klimatberedningens medlemmar bör dock de svenska utsläppen minska med 38 procent fram till 2020. Då kommer Sverige att klara sin andel av den klimatöverenskommelse om en utsläppsminskning på 30 procent inom EU som diskuterats på de globala klimatmötena.

För att komma dit ska man skärpa och utveckla befintliga styrmedel inom klimatpolitiken. Man ska även genomföra kompletterande insatser inom flera områden. Störst möjlighet finns att begränsa utsläppen inom transportsektorn och industrin.

Industrin orolig

Trä och Möbelindustriförbundet är oroliga för att tuffa klimatmål ska driva ut svensk industri till länder som inte har lika höga mål. Svenskt näringsliv menar att man måste göra en ordentlig analys av hur industrin och jobben drabbas innan man bestämmer sig för vad som ska göras och vad som är möjligt.

– Svenska företag ska känna trygghet i omställningen. Genom den målsättning som vi nu är överens om kan svensk basindustri stegvis anpassa sin produktion och få fortsatt goda konkurrensvillkor. Vi ger också långsiktiga spelregler för små och stora företag som vill bidra till ett nytt miljökunnande, kommenterar näringsminister Maud Olofsson.

Låga krav

Svenska Naturskyddsföreningen är dock inte särskilt nöjda med klimatberedningens förslag. Bland de konkreta förslag man saknar finns tuffare åtgärder för att få en snålare bilpark och en strategi för att pressa fram en snabbare krympning av EUs utsläppsbubbla.

– De mål som föreslås för klimatpolitiken håller inte jämn takt med forskarnas än mer skärpta bild av klimatproblemens allvar. Ett högre utsläppsmål skulle vara bättre för Sverige både från ekonomiska och miljömässiga utgångspunkter, säger föreningens ordförande Mikael Karlsson.

Beredningens förslag ska nu gå ut på remiss och regeringen ska också se över den svenska energipolitiken med utgångspunkt från EUs klimat och energimål.

– Regeringen kommer nu noga att överväga klimatberedningens förslag till handlingsplan, säger Miljöminister Andreas Carlgren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.