Klimatanpassat torvbruk ska utredas

Hur kan torvbruket bli mindre klimatbelastande? Det har Energimyndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda.

Energimyndigheten har fram till den 16 december på sig att söka svar på frågan hur ett mer klimatanpassat torvbruk kan uppnås. Resultatet ska användas för att anpassa handelssystemet med utsläppsrätter inom EU så att torvbrukets klimateffekter kan bedömas utifrån ett livscykelperspektiv. Idag räknas torv som likvärdigt med andra fossila bränslen i handelsssystemet, detta enligt FN:s klimatkonventions rapportering. Energimyndigheten ska utreda om torven ur ett livscykelperspektiv kan vara bättre för klimatet än andra fossila bränslen.

Utredningen ska ske i samarbete med Naturvårdsverket.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.