258 frågor och svar: Nu släpps de första tekniska förklaringarna till ESRS

CSRD Efrag har nu släppt en första uppsättning tekniska förklaring till ESRS, standarden bakom CSRD.

258 frågor och svar: Nu släpps de första tekniska förklaringarna till ESRS
Foto: Adobe Stock

European Financial Reporting Advisory Group, Efrag, har nu släppt den första uppsättningen av tekniska förklaringar till ESRS, standarden som ska användas vid EU:s direktiv för hållbarhetsredovisning, CSRD.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Uppsättningen av tekniska förklaringar släpps via Efrags plattform för frågor och svar, ESRS Q&A-Platform. Plattformen lanserades under fjärde kvartalet 2023 för att samla in och besvara tekniska frågor för att hjälpa företag och andra intressenter i implementeringen av ESRS.

Efrag förklarar att svaren i plattformen antingen ges som ”Implementeringsvägledning” eller som ”Förklaringar”. Efrag poängterar att implementeringsvägledningarna ännu inte är slutgiltigt fastställda då de fortfarande inväntar feedback från den allmänna konsultationen. De svar som går under namnet ”förklaringar” är dock redan fastslagna.

Fram till 31 januari har plattformen tagit emot 258 frågor. Av dessa väntas 106 frågor resultera i en förklaring medan 21 väntas besvaras som en implementeringsvägledning. 17 frågor är under det Efrag kallar ”preliminär analys”.

Flest frågor och svar, 38 procent, handlar om kopplingen mellan ESRS och andra standarder, som till exempel GRI. 22 procent av frågorna och svaren är kopplade till miljöredovisning, 20 procent till social hållbarhet och 5 procent till styrning. De flesta frågor, 40 procent, har lämnats in av branschorganisationer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.