Klimat mer oroande än ekonomi

Oron över klimatförändringarna är större än oron över det ekonomiska läget bland européerna, enligt en undersökning från EU.

Klimat mer oroande än ekonomi

Att intresset och oron över klimatfrågan sjunkit på sistone är felaktigt. Åtminstone om man får tro en färsk undersökning från EU. I undersökningen, som genomfördes i juni 2011 och offentliggjordes i fredags, fann man att den europeiska allmänheten oroar sig mer för klimatförändringen nu än 2009. Oron för klimatförändringen är större än oron för det ekonomiska läget. Undersökningen visar också att det finns en utbredd förväntan hos allmänheten i de 27 medlemsstaterna om att Europeiska unionen kring 2050 har blivit ett klimatvänligt samhälle med låga koldioxidutsläpp.

Nnästan 80 % anser att åtgärder för att kämpa mot klimatförändringen kan stärka ekonomin och öka antalet arbetstillfällen.

– Detta är uppmuntrande nyheter! Det visar att en klar majoritet av européerna förväntar sig att deras politiker och företagsledare omedelbart tar itu med den viktiga klimatförändringen, säger klimatkommissionär Connie Hedegaard.

Några av resultaten

– 68 % ansåg att klimatförändringen är ett mycket allvarligt problem (64 år 2009) och 89 %

ansåg att problemet är allvarligt.

– Rent allmänt ansågs klimatförändringen vara det näst allvarligaste problem

världen står inför, efter fattigdom, hunger och bristen på dricksvatten och före den ekonomiska utvecklingen.

– 78 % höll med om att kampen mot klimatförändringen och förbättrad

energieffektivitet kan främja ekonomin och antalet arbetstillfällen i EU (63% 2009) .

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.