Lista: Så når du nettonollmålet

Klimat Många företag har åtagit sig att nå nettonoll. Men desto färre uppfyller eller överträffar sina mål.

Lista: Så når du nettonollmålet
Foto: Adobe Stock

I en ny rapport från konsultföretaget Engie Impact svarar 66 procent av organisationerna att de har någon form av offentligt åtalande för minskning av koldioxidutsläpp. Samtidigt säger bara 20 procent att de uppfyller eller överträffar sina mål.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Med detta som utgångspunkt samlade Enige Impact tillsammans med den brittiska nyhetstjänsten Edie ett dussintal hållbarhetschefer från stora företag inom mode-, dagligvaruhandel-, livsmedel och byggsektorn för att diskutera hur företag kan förbättra sina möjligheter att faktiskt nå sina nettonoll mål.

Här är en lista med tips som framfördes under diskussionerna.

 1. Tydliga och tidsbundna utsläppsmål: Ange specifika, numeriska mål för koldioxidminskning som ger tydlighet för interna team och externa partners
 2. Detaljerad övergångsplan: Innan offentliggörande av klimatåtaganden, se till att en robust övergångsplan är på plats. Denna plan bör inkludera investeringar i klimatvänlig teknik och innovation av nya produkter och tjänster.
 3. Intern samordning: Engagera alla interna intressenter, inklusive finans, inköp och övrig relevant personal. Se till att de ekonomiska och operativa aspekterna av företaget är i linje med klimatmålen.
 4. Publicera målen: Även om intern samordning inte är helt klar, är det viktigt att publicera mål för att skapa ökad ansvarskänsla och påskynda klimatrelaterade åtgärder.
 5. Utbilda personalen: Alla relevanta funktioner inom företaget bör förstå sin roll i att driva och spåra framsteg mot klimatmålen. Inför utbildningar och dedikerade forum för att bygga upp kunskap och förståelse.
 6. Visa framgångar: Visa framgångar inom klimatarbetet för att öka motivationen internt. Detta inkluderar att dela framsteg och positiva resultat av klimatåtgärder.
 7. Samarbeta: Ett effektivt klimatledarskap kräver samarbete, inte bara inom företaget utan även med konkurrenter, leverantörer och kunder. Arbeta för att inkludera dessa grupper i företagets lågkolstransformation.
 8. Internt koldioxidpris och klimatbonusar: Inför interna prissättningar för koldioxidutsläpp och koppla dessa till ledningens löner för att säkerställa att klimatmål prioriteras på högsta nivå.
 9. Förbered framtida ledare: Utbilda framtida ledare med en förståelse för hållbarhet integrerat i ledarskapsutbildningen, för att säkerställa att företaget kan fortsätta att vara relevant och innovativt i ett föränderligt klimat och samhällsklimat.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.