FN-rapport: Rika länder bakom trefaldig utvinning av naturresurser  

Klimat Den årliga utvinningen av jordens naturresurser har mer än tredubblats under de senaste fem decennierna. Det är en utveckling som riskerar att eskalera om dagens konsumtionskultur inte stöps om från grunden. Det konstaterar FN i en ny rapport som skyller utvecklingen – och därmed lägger ansvaret att lösa problemet – på rika länder.

FN-rapport: Rika länder bakom trefaldig utvinning av naturresurser  
RIka länder bär ansvaret för den stora mängden naturresurser som årligen utvinns. Foto: Adobe Stock.

I rapporten Global Resources Oulook 2024 ger FN en tydlig bild av att rika länder, som Sverige, bär det största ansvaret för den trippla planetära kris som världen befinner sig i – klimatförändringen, föroreningar och förlusten av natur.

Utbyggnaden av infrastruktur och den höga produktions- och konsumtionstakten i medelinkomstländer ökar avfallet, utsläppen och förbrukningen av jordens resurser.

Kraftig ökning om utvecklingen fortsätter

Om trenden inte bryts konstaterar FN att materialutvinningen kommer att öka med 60 procent till 2060, vilket de menar skulle vara förödande för planeten. FN slår också fast att utvinningen av naturresurser har ökat från 30 till 106 miljoner ton om året, eller från 23 till 39 kilo material som används i genomsnitt per person och dag.

Vidare konstateras att produktion inom jord- och skogsbruk står för 90 procent av förlusten av biologisk mångfald. Tillsammans med utvinning och bearbetning av fossila bränslen, metaller och icke-metallisk mineral står det för mer än 60 procent av de globala utsläppen.

Det krävs för att vända trenden

Att höginkomstländerna är den största boven är enligt FN kristallklart. Enligt uträkningar använder höginkomstländer sex gånger mer resurser per invånare och år och orsakar tio gånger mer utsläpp, jämfört med låginkomstländer.

Mot den bakgrunden understryker nu FN behovet av att rika länder tar sitt ansvar. I en medföljande rapport, som riktar sig till beslutsfattare, ger FN rekommendationer på vad som behöver ske. Det handlar om genomgripande och stora förändringar, som att ändra de affärsmodeller och konsumtionssystem som har skapats, skattereformer, skärpta regler av råvarumarknaden och ändrade vanor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.