Klimat diskuteras i Nairobi

Mellan den 6-17 november pågår en klimatkonferens i Nairobi som ska sätta upp riktlinjer för vad som ska hända efter 2012, då den första åtagandeperioden för Kyotoprotokollet är slut. En av de stora frågorna är på vilken nivå det internationella samarbetet på klimatområdet ska läggas och hur fördelning av ansvar engagemang och eventuella åtaganden ska se ut. Utgångspunkten ser mycket olika ut mellan parterna. I centrum för diskussionen står också u-ländernas snabbt växande utsläpp och hur de kan begränsas samt hur de kan stötas genom exempelvis teknologiöverföring- och utveckling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.