Klicka dig till oskadliga kemikalier

En webbaserad handbok för att hjälpa konstruktörer att välja processer och kemikalier som är oskadliga för människor och miljö, utvecklas nu på nätet.

Konstruktörer väljer hela tiden material och tillverkningsprocesser till sin produktion. De anställda jobbar ofta med kemikalier, som exempelvis lim vid sammanfogning och tvättmedel vid rengöring. Genom att välja ett annat material eller en annan process kan företagen minimera riskerna för exponering av ohälsosamma kemikalier för de anställda.

Kok-bok för konstruktören

Verktyget som IVF har tagit fram i ett Vinnova-finansierat projekt benämns KOK-boken, Konstruktören och kemikalierna. Det omfattar de vanligaste tillverkningsprocesserna inom verkstadsindustrin. Verktyget syftar till att ge kemikalieinformation och tips om specifika metoder och processer, som sammanfogning, ytbehandling och formning. Genom att klicka sig genom processer i tillverkningen kan man avgränsa processen till den kemikalie eller process man vill använda, eller jämföra olika för att sedan välja det lämpligaste alternativet. Vidare kan man välja utförande, exempelvis svetsning, limning eller lödning, inom en avgränsad process.

– En pappershandbok kändes omodern och svår att uppdatera, så vi valde en webbaserad variant. Den är lätt att uppdatera och anpassa till företags specifika önskemål, berättar Ola Albinsson på IVF.

Handboken är i dagsläget tillgänglig för alla och en kostnad utgår bara om företag vill ha en version som är speciellt anpassad för deras egen verksamhet.

Färdigställs under året

– Jag hoppas att verktyget minskar risken för att konstruktören gör fel, som kan leda till stora kostnader, säger Hans Lennart Norrblom på IVF. Företagen kan också tjäna mycket tid med hjälp av verktyget. Risken finns att konstruktörerna låser produktionen vid de processer de är vana, och sedan upptäcker att processen var skadlig för miljön, mer kostsant än andra alternativ eller olämplig för deras tillverkning.

Ola Albinsson och Hans Lennart Norrblom på IVF har jobbat aktivt med projektet i drygt ett år. De fick positiv respons från konstruktörer redan när projektet låg på ett idéstadium.

– Det finns ett behov av att finna information om hur val av processer påverkar val av kemikalier, och hur kemikalierna påverkar människor och miljö, säger Ola Albinsson. Den befintliga kemikalieinformationen kräver ofta att användarna vet vilken kemikalie de behöver information om. Vi försöker vända på det och följa konstruktörernas, som är den största målgruppen, sätt att tänka. Vi utgår ifrån processen, inte kemikalierna, förklarar han.

(Eventuellt i en faktaruta!?)

Du hittar KOK-boken på webb-adressen http://extra.ivf.se/kok. Den är ännu under utveckling och Ola och Hans Lennart planerar, tillsammans med webbutvecklaren Anders Linberg, att färdigställa den under året. Därefter måste IVF söka nya finansiärer till projektet för att sedan fortsätta vidareutveckla verktyget med mer information om fler processer och kemikalier.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.