Klena miljösatsningar i regeringens budget

Juridik & Politik En ny investeringsfond för miljöteknik, ett miljöbilspaket samt en mångmiljonsatsning på att utvinna råmetangas ur stallgödsel. Det är några av de förslag som regeringens budget för 2014 innehåller. Men kritikerna tycker inte satsningarna är tillräckliga.

Med målet att Sverige ska vara ledande i den gröna omställningen lägger regeringen cirka 700 miljoner kronor i den kommande budgeten fram till år 2020 i en ny, grön investeringsfond för små och medelstora företag. Med den nya gröna investeringsfonden ska fler små och medelstora miljöteknikföretag få möjlighet att växa och utvecklas.

Ökad andel miljöbilar och förnybara drivmedel

Regeringen vill att den svenska fordonsflottan 2030 ska vara oberoende av fossila drivmedel. Därför föreslås tre åtgärder för att bryta fossilberoendet. Syftet är att öka andelen miljöbilar och förnybara drivmedel. Miljöbilspaketet består av tre delar: En förlängning av det nedsatta förmånsvärdet för miljöbilar fram till 2016, ett nytt kvotpliktsystem för att öka andelen låginblandade förnybara drivmedel i bensin och diesel samt en fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel.

Mattias Goldmann på Gröna Bilister tycker att förslaget är tandlöst.

– Regeringens förslag är mikrovärmda kylskåpsrester som inte alls tillräckligt snabbt tar oss mot den fossilbränslefria fordonsflottan. Regeringen utlovade att utredningen om fossilbränsleoberoende fordonsflotta inte skulle lägga en hämsko på utvecklingen – men antingen har det ändå hänt, eller så vill regeringen helt enkelt inte mer än så här, säger han i ett pressmeddelande.

240 miljoner till rötning av gödsel

Regeringen vill också satsa på rötning av stallgödsel för att producera råmetangas. 240 miljoner kronor som sträcker sig över 10 år ska finansiera en pilotsatsning som startas i södra Sverige. En ersättning på 20 öre per producerad kilowattimme råmetangas föreslås till projektet som ska avslutas 2023.

Samarbete för minskad övergödning

Från och med 2014 föreslår regeringen att 75 miljoner kronor ska användas årligen för att stödja det lokala arbetet med åtgärder för bättre vattenkvalitet, framför allt med avseende på åtgärder mot övergödning. Arbetet ska ske tillsammans med ideella organisationer, kommunerna och jordbruket, enligt miljöminister Lena Ek.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.