Klartecken för svensk-norsk elmarknad

Nu är alla hinder undanröjda för att Sverige och Norge ska kunna bilda en gemensam marknad för elcertifikat redan vid årsskiftet.

Detta är första gången som ett gemensamt stödsystem för förnybar elproduktion skapas mellan två länder. I och med att Norge nu antagit EU:s direktiv om förnybar energi är alla formella beslut fattade för att avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för elcertifikat ska kunna träda i kraft vid årsskiftet.

Målet för den gemensamma elcertifikatsmarknaden är att öka den förnybara elproduktionen med 26,4 TWh mellan 2012 och 2020, vilket motsvarar cirka 10 procent av elproduktionen i de båda länderna. Ambitionsnivå är lika hög för båda länderna.

– Det svensk-norska avtalet är ett historiskt samarbete för att främja förnybar elproduktion. Sverige och Norge är bäst i klassen på förnybart och nu kan vi tillsammans arbeta för att blir ännu bättre, samtidigt som vi visar andra länder vägen. Vi vet att vårt elcertifikatsystem levererar. Sedan det infördes i Sverige har årsproduktionen ökat med 11,5 TWh och utvecklingstakten är hög, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt i en kommentar.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.