Klart vem som blir chef för klimatpolitiska rådet

Klimat Det klimatpolitiska rådet ska se till att regeringens politik håller sig inom ramen för den nya klimatlagen. Nu är det klart vem som blir rådets kanslichef.

Klart vem som blir chef för klimatpolitiska rådet

Ola Alterå, tidigare centerpartistisk politiker och statssekreterare vid näringsdepartementet, blir klimatpolitiska rådets kanslichef. Ola Alterå ledde också utredningen om en cirkulär ekonomi som presenterades i mars i år.

– Vi är inne i ett viktigt skede i arbetet med genomförandet av den nya klimatlagen. Det klimatpolitiska rådet blir viktigt för att granska att alla kommande regeringars klimatpolitik är i linje med våra klimatmål, kommenterade Isabella Lövin i samband med offentliggörandet.

Rådet börjar sitt arbete i januari 2018. Det kommer att vara ett tvärvetenskapligt och oberoende expertorgan som ska granska och bedöma hur den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen. Klimatpolitiska rådets kansli kommer att vara placerat vid forskningsrådet Formas.

 

Sverige har fått en klimatlag


Fakta

Klimatlagen

Lagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Den reglerar även ett planerings- och uppföljningssystem, med årliga klimatredovisningar och klimatpolitiska handlingsplaner. Lagen träder i kraft den 1 januari 2018. Målet är att Sverige senast år 2045 ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.