Klart för handel med utsläppsrätter

EU:s miljöministrar har efter en lång debatt enats kring ett EU-direktiv för handel med utsläppsrätter. Beslutet innebär att EU tar ett steg framåt i arbetet för att genomföra sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Syftet med direktivet är att utsläppen av växthusgaser, inledningsvis endast koldioxid, ska begränsas på ett kostnadseffektivt sätt. Anläggningar som har en hög kostnad för att minska sina utsläpp kan köpa utsläppsrätter från andra anläggningar inom EU. Anläggningar som kan minska sina utsläpp till en kostnad som är lägre än det genomsnittliga priset, kan sälja utsläppsrätter. Direktivets första period gäller från 2005 till 2007 och kan ses som en försöksperiod. Den andra perioden, 2008-2012, sammanfaller med Kyotoprotokollets första åtagandeperiod vilket också ger möjligheten till en internationell handel med utsläppsrätter inom ramen för Kyotoprotokollet. Direktivet ska slutligen antas i Europaparlamentet och väntas bli klart under 2003. I Sverige arbetar en parlamentarisk delegation för närvarande med att utveckla ett nationellt system så att handeln med utsläppsrätter ska kunna börja 2005.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.