Klädköp minskar kraftigt: ”Hoppas företag ändrar sina affärsmodeller”

Cirkulär ekonomi Konsumtionen av kläder sjönk kraftigt under 2023. Den ideella föreningen Medveten Konsumtion ser på siffrorna som en chans att vända trenden där vi i dag konsumerar som om vi har fyra jordklot.
– Vi hoppas att det här blir en ögonöppnare för konsumenter och företag att ändra sina vanor, säger generalsekreterare Jennie Grute.

Klädköp minskar kraftigt: ”Hoppas företag ändrar sina affärsmodeller”
Jennie Grute, generalsekreterare på Medveten Konsumption. Foto: Pressbild/Aodbe stock.

Textilindustrin står för en stor del av klimat- och miljöpåverkan. Att konsumtionen minskade kraftigt under 2023 – ner till 11,4 kilo per person jämfört med 15,2 kilo som det legat på innan – innebär mindre utsläpp av växthusgaser. Det konstaterar Naturvårdsverket som står bakom siffrorna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Den ideella föreningen Medveten Konsumtion, som arbetar för att driva på mot en mer hållbar och cirkulär konsumtion, är positiv till utvecklingen.

–  Idag finns det tillräckligt med producerade kläder för sex generationer framåt, och planeten kan inte absorbera de enorma textilmassor som redan finns. Efter att ha sett de här siffrorna tickat uppåt och känt oss väldigt oroade över utvecklingen, är det därför väldigt positivt att vi nu ser en nedgång, säger Jennie Grute, som är generalsekreterare till Miljö & Utveckling.

Bakgrunden till den kraftiga nedgången handlar enligt Naturvårdsverket om det tuffa ekonomiska läget, med hög inflation och höga räntor. Tidigare nedgångar som inträffat 2008, 2011 och 2020 har enligt myndigheten också handlat om ekonomiska förändringar i samhället.

Hoppas trenden håller sig kvar

Även Jennie Grute ser på 2023 års nedgång som ett resultat av det ekonomiska läget. Men hon hoppas att det kan ge dagens konsumtionsmönster, som hon menar i mångt och mycket bygger på ett slit-och-släng-samhälle, en knuff i rätt riktning.

– Nedgången är kopplat till ekonomiska förändringar, och vi vet att många människor har en tuffare ekonomi. Men vår förhoppning är att det här inte bara blir en temporär dipp, utan att det bli en chans att vända trenden och ett sätt för människor att upptäcka andra sätt att konsumera. Det bästa scenariot är om det blir en ingång till nya vanor som vi håller fast vid, även när ekonomin går upp igen.

Vidare säger Jennie Grute att hon hoppas att nedgången ska locka en ny målgrupp att konsumera mer hållbart.

Hur kan företag tänka kring nedgången?

– Vi förstår att många företag såklart vill komma upp i gröna siffror igen. Men Vi hoppas att det här blir en ögonöppnare för konsumenter och företag att ändra sina vanor. Företag behöver se över sina affärsmodeller mot att bli mer cirkulära eller erbjuda andra alternativ än att bara köpa nytt, säger hon.

Lagändringar driver på mot ändrade vanor

Naturvårdsverket, som också ser på nedgången som en möjlighet att ändra på dagens konsumtionsbeteende, lyfter i sitt pressmeddelande där de presenterar statistiken att det är mycket som händer inom lagstiftningsområdet för att driva på mot en mer hållbar textilbransch. Bland annat nämner myndigheten kommande krav på utsortering och separat insamling av textilavfall från hushåll och verksamheter i Sverige och inom hela EU. Ansvaret på producenter ska skärpas.

Jennie Grute välkomnar att det kommer lagstiftning inom området, som hon också hoppas ska innebära en knuff åt rätt håll.

– Vi är tacksamma att företagen får ett större ansvar att se över sina produkter, och ansvara över dem även efter att konsumenterna är färdiga med dem. Det kan innebära att det blir enklare att förlänga livet på produkterna, genom bättre möjligheter till reparation, säger hon.

Vidare lyfter hon EU:s kommande lagstiftning om strängare krav kring hållbarhetskommunikation som ett steg åt rätt håll.

– Många vill konsumera hållbart, men vet inte hur. Så det är väldigt bra att det nu blir tydligare.

Vi vill att konsumenter ska ses som cirkulenter

Jennie Grute, generalsekreterare Medveten Konsumption.

Slutligen säger Jennie Grute att hon hoppas att siffrorna driver på mot att synen på konsumenter stöps om från grunden.

– Vi vill att konsumenter ska gå över till att vara cirkulenter, där de ser sig som användare snarare än ägare av produkter. Att man reflekterar över sin konsumtion och ser till faktiskt behov. Varför ska man exempelvis köpa en ny klänning till ett bröllop, i stället för att använda en man redan har? Varje gång man använder ett plagg, så fyller man också det med ett känslomässigt värde. Annars blir det nog bara så att när ekonomin går upp igen, så fortsätter vi köpa nytt. Så vi behöver ändra våra tankesätt och vårt beteende när det kommer till konsumtion, avslutar hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.