King-rapporten: Utsläppen måste minska med 90 procent

Bilarna måste minska utsläppen av koldioxid med 90 procent till 2050. Det konstaterar den brittiska professorn Julia King i sin analys The potential for CO2 reduction.

Analysen är en uppföljning av förra årets uppmärksammade Stern-rapport. Julia King har huvudsakligen koncentrerat sig på gruppen personbilar, vans samt lätta transportbilar byggda på personbilsplattfomar.

För att nå uppsatta mål och samtidigt motverka effekterna av trafikökningen krävs det en 90-procentig utsläppsminskning av fossil koldioxid per kilometer från personbilarna fram till 2050. Hon konstaterar att biodrivmedel, hybrider och på sikt el- och vätgasbilar är viktiga ingredienser för att vi ska lyckas med detta.

Inte omöjligt

Utmaningen att i stort sett ta bort alla utsläpp är både stor och brådskande. Trots detta är budskapet i rapporten positivt, nämligen att det är möjligt att nå det målet inom 50 år med effektivare fordonsteknologier, renare bränslen och smartare kundval.

– Redan om 10 år kan vi storskaligt köra bilar motsvarande de vi väljer idag men som släpper ut 30 procent mindre koldioxid per kilometer, konstaterar Julia King i rapporten. Teknologin är tillgänglig.

Biodrivmedel spelar viktig roll

Den stora utmaningen i närtid ligger i att utveckla en stark och snabbt växande marknad för bilar och bränslen med låga fossila koldioxidutsläpp. På medellång sikt fram till 2030 kan en global 50-procentig minskning ske med en kombination av batteri-elektriska hybrider – inklusive plug-in-versioner – och biodrivmedel, samtidigt som mer radikala teknologier utvecklas parallellt.

Rapporten konstaterar att biodrivmedel inklusive etanol har en viktig roll att spela men att utvecklingen måste ske på ett hållbart sätt. Biodrivmedel från cellulosa erbjuder mycket stora volympotentialer, med ingen eller liten påverkan av livsmedelstillgången och behoven av bevattning. Kostnaderna för att utveckla infrastruktur och modifiera bilar för drift med biodrivmedel är dessutom mycket låga.

Beroende av en marknad

Långsiktigt är el- och vätgasbilar möjligheter även om det finns många tekniska utmaningar att övervinna, bland annat batteriteknik och lagringssystem för vätgas. Om dessa bilar ska vara helt fria från utsläpp av fossil koldioxid på gator och vägar krävs också koldioxidfri elproduktion, enligt rapporten.

Julia King konstaterar att ny teknologi inte betyder något om den inte kan användas. Den tydliga potentialen för koldioxidminskningar från renare bränslen samt lågemissionsbilar framdrivna av el eller vätgas finns till 2050. Avgörande är om konsumenterna kräver dessa och använder dem effektivt. Utrullningen av nya teknologier är beroende av att det finns en marknad, som efterfrågar och accepterar dem samt inser fördelarna för den enskilde med effektivare bilar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.