Kilometerskatt kan bli kostsam

Myndigheterna SIKA och ITPS har analyserat konsekvenserna för näringsliv och regioner av en kilometerskatt för tunga fordon samt utrett utformningen av ett sådant system. Myndigheterna är i sin rapport till regeringen positiva till kilometerskatt men varnar för höga systemkostnader.

Skatten väntas ge flera positiva effekter, som minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxider och minskat vägslitage. Men för att införa skatten krävs det att de samhällsekonomiska fördelarna uppväger kostnaderna. Tekniskt avancerade lösningar kan bli alltför kostsamma och enklare lösningar bör därför utredas innan beslut tas om införande.

– Effekterna på produktion och sysselsättning bedöms generellt som små i analysen av konsekvenserna för näringslivet i olika regioner. Men eftersom variationerna inom olika branscher och regioner är stora går det dock inte att utesluta märkbara effekter på enskilda enheters produktion och sysselsättning. Det finns därför skäl att inledningsvis hålla skatten på en låg nivå, uppger Göran Friberg, senior utredare på SIKA, i ett pressmeddelande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.