nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Kemiska stridsmedel väntar på Östersjöns botten

Efter andra världskriget användes Östersjön som en soptipp för krigsmateriel. Sjöfartsverkets kartläggning av vad som finns i djupet visar att upp till 10 000 objekt kan innehålla vapen och kemiska stridsmedel.

  • Annons 1

Förutom tonvis med senapsgas i rostiga behållare finns minor, flygplan och fartyg som de allierade lät sjunka till botten efter andra världskriget. Kartläggningen av havsbottnen är en del av projektet Chemsea, ett EU-finansierat samarbete mellan Sverige, Polen, Tyskland och Lettland. Projektet är tänkt att fortsätta till 2014 och undersöka det 1 700 kvadratkilometer stora dumpningsområdet mellan Gotland, Lettland och Polen. Syftet är att ta reda på i vilken mån de rostande och läckande behållarna med kemiska medel kan förorena miljön och rubba Östersjöns ekosystem.

– Det är ingen som riktigt vet hur farligt det är men så länge föremålen ligger orörda på havets botten är riskerna relativt små för omgivningen, säger Ulf Olsson, chef för Sjöfartsverkets sjömätning.

Sjöfartsverket kommer i nuläget inte att plocka upp det de hittar.

– Projektets syfte är att kartlägga och ta reda på hur farligt det är för Östersjön och den marina miljön, säger Ulf Olsson.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.