Kosmetika- och läkemedelsföretag kan få betala EU:s avlopps-nota

Kemikalier På måndag slöt EU ett preliminärt avtal om stärkt övervakning av kemiska föroreningar ock ökad behandling av mikroföroreningar i avloppsvatten. Notan vill EU skicka till Europas kosmetika- och läkemedelsproducenter.
– Nu kommer förorenande företag slippa betala, medan sådana som inte förorenar får vara med och dela på notan, säger en kritisk branschföreträdare till Miljö & Utveckling

Kosmetika- och läkemedelsföretag kan få betala EU:s avlopps-nota
Foto: Adobe Stock

På måndagen slöts en preliminär överenskommelse i EU om för att förbättra reningen av avloppsvatten i tätorter. I överenskommelsen föreslås nya regler för insamling, behandling och utsläpp av stadsavloppsvatten. Bland föreslås krav på bättre övervakning av kemiska föroreningar, patogener och antibiotikaresistens.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Sekundärbehandling, det vill säga borttagning av nedbrytbara organiska substanser, ska enligt förslaget tillämpas på alla tätorter med minst 1 000 invånare – senast år 2035. I förslaget finns också krav på att borttagning av kväve och fosfor blir obligatoriskt senast år 2039 för anläggningar vid tätorter med 150 000 invånare eller fler. För mindre tätorter med 10 000 invånare föreslås regeln börja gälla senast år 2045.

I förslaget uppmanas också medlemsländer att främja återanvändning av behandlat avloppsvatten, särskilt i områden där det råder vattenbrist.

Enligt principen ”förorenaren betalar” enades EU:s förhandlare om att införa ett utvidgat producentansvar för läkemedel och kosmetika. Här väntas producenterna, till exempel kosmetikaproducenter, betala kostnaderna för den extra behandlingen av mikroföroreningar. Minst 80 procent av kostnaderna ska enligt överenskommelsen täckas av producenter, med nationellt stöd för att undvika oönskade konsekvenser för tillgänglighet och pris på viktiga produkter, särskilt läkemedel.

Att notan läggs på producenter av kosmetika och läkemedel har väckt mycket kritik från branschorganisationer i hela Europa. Olof Holmer är vd på svenska Kemisk Tekniska Företagen som är en sammanslutning av branschorganisationer där bland andra Kosmetik- och hygienföretagen är medlemmar.

– Vi har ännu inte satt oss in till fullo i överenskommelsen, men vi menar fortsatt att det är fel att peka på specifika branscher som ska finansiera. De som orsakar problem och kostnader oavsett bransch är de som ska stå för kostnaderna. Nu kommer förorenande företag slippa betala, medan sådana som inte förorenar får vara med och dela på notan, säger han till Miljö & Utveckling.

Olof Holmer tycker att incitamenten att förbättra sig försvinner om det nya förslaget går igenom. Nu menar han att mycket hänger på hur Sverige väljer att implementera direktivet.
– Eftersom det är ett direktiv finns det större svängrum för Sverige vid implementeringen. Vår förhoppning är därför att en klok implementering, med fokus på ämnen istället för produkttyper, delvis kan råda bot på de snedvridande och kontraproduktiva effekter som detta direktiv har på samhället.

EU-parlamentets rapportör, finländaren Nils Torvalds partigruppen Renew anser dock att överenskommelsen är ett stort genombrott.

– Avtalet vi nådde idag är ett genombrott för betydligt förbättrad vattenhantering och standarder för avloppsbehandling i Europa, särskilt med de nya reglerna för att avlägsna mikroföroreningar från läkemedel och personvårdsprodukter. Vi har säkerställt att påverkan av denna lagstiftning på priset för läkemedel inte kommer att vara oproportionerlig. Vi ser även till att skadliga kemikalier som PFAS övervakas och hanteras bättre framåt, säger han i ett uttalande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.